Marek Šedivý conductor

Životopis | Biography

Dirigent Marek Šedivý (nar. 1987 v Praze) je hlavním hostujícím dirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu a hudebním ředitelem Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. V letech 2016-2018 byl šéfdirigentem Slezského divadla v Opavě, kde nastudoval opery: Sedlák kavalír P. Mascagniho (2016), Rusalka A. Dvořáka (2017), Falstaff G. Verdiho (2017) a Příhody lišky Bystroušky L. Janáčka (2018). Dále spolupracoval se Státní operou Praha (Verdi: Macbeth), Divadlem J. K. Tyla v Plzni (Chačaturjan: Spartakus; Verdi: Macbeth) a Národním divadlem Moravskoslezským Ostrava (Z. Fibich: Bouře, G. Verdi: Maškarní ples, G. Puccini: Tosca, B. Smetana: Hubička). Vystoupil na těchto hudebních festivalech: Pražské jaro (2015, 2018, 2021), Chopinův festival Mariánské Lázně (2009), Mladá Praha (2011), Dvořákova Praha (2012, 2020), Pardubické hudební jaro (2016 a 2018), Mozartfest Würzburg (2016) nebo Internationale Gluck Opern Festspiele Nürnberg (2014 a 2016). V září 2019 debutoval ve Vídni s Tonküstler Orchestra, kde provedl Dvořákovo Requiem. V sezóně 2012/13 byl na doporučení Jiřího Bělohlávka angažován jako asistent dirigenta v inscenaci Wagnerovy opery Tristan a Isolda v Canadian Opera Company Toronto. V lednu 2015 natočil pro firmu Sony dva klavírní koncerty (č. 1 a 4) Ludwiga van Beethovena s čínskou klavíristkou Fang Yuan a BBC Symphony Orchestra. Marek Šedivý byl uměleckým vedoucím souboru Ensemble Terrible HAMU, zaměřeného na aktuální hudební tvorbu mladých skladatelů. Je absolventem Pražské konzervatoře a hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze v oboru dirigování. Zúčastnil se řady mistrovských kurzů, např. u K. Kieslera (University of Michigan), V. Ponkina (Moskevská konzervatoř) nebo N. Baxy (Evropská hudební akademie Teplice). V roce 2017 mu bylo uděleno stipendium Wagnerovské společnosti Bayreuther Festspiele 2017.
Conductor Marek Šedivý (b. 1987 in Prague) is a principal guest conductor of Prague Radio Symphony Orchestra and Music Director of National Moravian – Silesian Theatre Ostrava. He was a chief conductor of the Silesian Theatre in Opava (2016 - 2018), where he led new productions of Cavalleria rusticana (P. Mascagni, 2016), Rusalka (A. Dvorak, 2017), Falstaff (G. Verdi, 2017) and The Cunning Little Vixen (L. Janáček, 2018). He has cooperated with the Prague State Opera (Verdi: Macbeth), JK Tyl Theatre in Pilsen (Khachaturian: Spartacus, Verdi: Macbeth) and National Moravian – Silesian Theatre Ostrava (Z. Fibich: The Tempest, G. Verdi: Masked ball, G. Puccini: Tosca, B. Smetana: The Kiss). He has also performed at the following music festivals: Prague Spring (2015, 2018, 2021), Chopin Festival Marienbad (2009), Young Prague (2011), Dvorak Prague (2012, 2020), Pardubice Music Spring (2016 and 2018), Mozartfest Würzburg (2016) and the Internationale Gluck Opern Festspiele Nürnberg (2014 and 2016). In the 2012/13 season he was, on the recommendation of Jiří Bělohlávek, engaged as an assistant conductor in a production of Tristan and Isolde (Wagner) at the Canadian Opera Company in Toronto. In January 2015 he recorded two piano concertos (Nos. 1 and 4) by Ludwig van Beethoven with the Chinese pianist Fang Yuan and the BBC Symphony Orchestra (Sony). Marek Šedivý was the artistic director of the Ensemble Terrible HAMU, which focuses on new compositions by young composers. He graduated from the Prague Conservatory and Academy of Performing Arts in Prague in conducting and has participated in numerous master classes, e.g. K. Kiesler (University of Michigan), V. Ponkin (Moscow Conservatory) or N. Baxa (European Academy of Music in Teplice). He received a stipendium from the Wagner Society – Bayreuther Festspiele 2017.
Marek Šedivý

Marek Šedivý

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one