Marek Šedivý conductor
Dirigent Marek Šedivý (nar. 1987 v Praze) je od sezóny 2016/17 šéfdirigentem Slezského divadla v Opavě a od sezóny 2018/19 hlavním hostujícím dirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Spolupracoval se Státní operou Praha (Verdi: Macbeth), Divadlem J. K. Tyla v Plzni (Chačaturjan: Spartakus; Verdi: Macbeth) a Národním divadlem Moravskoslezským Ostrava (Z. Fibich: Bouře). Ve Slezském divadle nastudoval opery Sedlák kavalír P. Mascagniho (2016), Rusalka A. Dvořáka (2017) a Falstaff G. Verdiho (2017). V dubnu 2018 zde uvede operu L. Janáčka Příhody lišky Bystroušky. Marek Šedivý spolupracuje s těmito orchestry: Symfonický orchestr Českého rozhlasu, PKF – Prague Philharmonia, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, Česká filharmonie, Plzeňská filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice, Severočeská filharmonie Teplice, Jihočeská filharmonie České Budějovice ad. Vystoupil na těchto hudebních festivalech: Pražské jaro (2015), Chopinův festival Mariánské Lázně (2009), Mladá Praha (2011), Dvořákova Praha (2012), Pardubické hudební jaro (2016), Mozartfest Würzburg (2016) nebo Internationale Gluck Opern Festspiele Nürnberg (2014 a 2016). V sezóně 2012/13 byl na doporučení šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka angažován jako asistent dirigenta v inscenaci Wagnerovy opery Tristan a Isolda v Canadian Opera Company Toronto. V lednu 2015 natočil pro firmu Sony dva klavírní koncerty (č. 1 a 4) Ludwiga van Beethovena s čínskou klavíristkou Fang Yuan a BBC Symphony Orchestra. Marek Šedivý je uměleckým vedoucím souboru Ensemble Terrible HAMU, zaměřeného na aktuální hudební tvorbu mladých skladatelů. Je absolventem Pražské konzervatoře a hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze v oboru dirigování. Zúčastnil se řady mistrovských kurzů, např. u K. Kieslera (University of Michigan), V. Ponkina (Moskevská konzervatoř) nebo N. Baxy (Evropská hudební akademie Teplice). V roce 2017 mu bylo uděleno stipendium Wagnerovské společnosti Bayreuther Festspiele 2017.
Conductor Marek Šedivý (b. 1987 in Prague) is a chief conductor of the Silesian Theatre in Opava from the season 2016/17 and a principal guest conductor of Prague Radio Symphony Orchestra from the season 2018/19. He has cooperated with the Prague State Opera (Verdi: Macbeth), JK Tyl Theatre in Pilsen (Khachaturian: Spartacus, Verdi: Macbeth) and National Moravian – Silesian Theatre Ostrava (Z. Fibich: The Tempest). In the Silesian Theatre he has conducted new productions of Cavalleria rusticana (P. Mascagni, 2016), Rusalka (A. Dvorak, 2017) and Falstaff (G. Verdi, 2017) and he will conduct a new production of The Cunning Little Vixen (L. Janáček, April 2018). Marek Šedivý collaborates with the following orchestras: Prague Radio Symphony Orchestra, PKF – Prague Philharmonia, Prague Symphony Orchestra (FOK), Czech Philharmonic, Pilsen Philharmonic, The Czech Chamber Philharmonic Orchestra Pardubice, North Czech Philharmonic Teplice, Chamber Philharmonic Orchestra of South Bohemia et al. He has performed at music festivals: Prague Spring (2015), Chopin Festival Marienbad (2009), Young Prague (2011), Dvorak Prague (2012), Pardubice Music Spring (2016), Mozartfest Würzburg (2016) or the Internationale Gluck Opern Festspiele Nürnberg (2014 and 2016). In the 2012/13 season was on the recommendation of the Chief Conductor of the Czech Philharmonic Orchestra Jiří Bělohlávek engaged as an assistant conductor in a production of Tristan and Isolde (Wagner) at the Canadian Opera Company in Toronto. In January 2015 he recorded two piano concertos (Nos. 1 and 4) by Ludwig van Beethoven with the Chinese pianist Fang Yuan and the BBC Symphony Orchestra (Sony). Marek Šedivý is the artistic director of the Ensemble Terrible HAMU, which is focusing  on new compositions of young composers. He graduated from the Prague Conservatory and Academy of Performing Arts in Prague in conducting. He has participated in numerous master classes, e.g. K. Kiesler (University of Michigan), V. Ponkin (Moscow Conservatory) or N. Baxa (European Academy of Music in Teplice). He received a stipendium from the Wagner Society – Bayreuther Festspiele 2017.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one