Marek Šedivý conductor
Dirigent Marek Šedivý (nar. 1987 v Praze) je od sezóny 2016/17 šéfdirigentem Slezského divadla v Opavě. Dále spolupracuje se Státní operou Praha (Verdi: Macbeth) a Divadlem J. K. Tyla v Plzni (Chačaturjan: Spartakus; Verdi: Macbeth). V sezóně 2016/17 uvede opery Bouře (Z. Fibich, Národní divadlo Moravskosleszké Ostrava, premiéra 1. 12. 2016) a Rusalka (A. Dvořák, Slezské divadlo Opava, premiéra 23. 4. 2017). Marek Šedivý spolupracuje s těmito orchestry: Symfonický orchestr Českého rozhlasu, PKF – Prague Philharmonia, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, Komorní filharmonie Pardubice, Severočeská filharmonie Teplice, Jihočeská filharmonie České Budějovice ad. Vystoupil na těchto hudebních festivalech: Pražské jaro (2015), Chopinův festival Mariánské Lázně (2009), Mladá Praha (2011), Dvořákova Praha (2012), Pardubické hudební jaro (2016), Mozartfest Würzburg (2016) nebo Internationale Gluck Opern Festspiele Nürnberg (2014 a 2016). V sezóně 2012/13 byl na doporučení šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka angažován jako asistent dirigenta v inscenaci Wagnerovy opery Tristan a Isolda v Canadian Opera Company Toronto. V lednu 2015 natočil pro firmu Sony dva klavírní koncerty (č. 1 a 4) Ludwiga van Beethovena s čínskou klavíristkou Fang Yuan a BBC Symphony Orchestra. Marek Šedivý je uměleckým vedoucím souboru Ensemble Terrible HAMU, zaměřeného na aktuální hudební tvorbu mladých skladatelů. Je absolventem Pražské konzervatoře v oboru dirigování (H. Farkač, M. Košler a M. Němcová) a v současné době dokončuje studia magisterského programu na pražské HAMU (T. Koutník, N. Baxa). Zúčastnil se řady mistrovských kurzů, např. u K. Kieslera (University of Michigan), V. Ponkina (Moskevská konzervatoř) nebo N. Baxy (Evropská hudební akademie Teplice).
Conductor Marek Šedivý (b. 1987 in Prague) is a new chief conductor of the Silesian Theatre in Opava from the season 2016/17. He cooperates with the Prague State Opera (Verdi: Macbeth) and the JK Tyl Theatre in Pilsen (Khachaturian: Spartacus, Verdi: Macbeth). In the season 2016/17 is preparing a new production of The Tempest (Z. Fibich, National Moravian – Silesian Theatre Ostrava, the opening night is December 1, 2016) and Rusalka (A. Dvořák, the Silesian Theatre in Opava, opening night is April 23, 2017). Marek Šedivý collaborates with the following orchestras: Prague Radio Symphony Orchestra, PKF - Prague Philharmonia, Prague Symphony Orchestra (FOK), The Czech Chamber Philharmonic Orchestra Pardubice, North Czech Philharmonic Teplice, Chamber Philharmonic Orchestra of South Bohemia et al. He has performed at such music festivals: Prague Spring (2015), Chopin Festival Marienbad (2009), Young Prague (2011), Dvorak Prague (2012), Pardubice Music Spring (2016), Mozartfest Würzburg (2016) or the Internationale Gluck Opern Festspiele Nürnberg (2014 and 2016). In the 2012/13 season was on the recommendation of the Chief Conductor of the Czech Philharmonic Orchestra Jiří Bělohlávek engaged as an assistant conductor in a production of Tristan and Isolde (Wagner) at the Canadian Opera Company in Toronto. In January 2015 he recorded two piano concertos (Nos. 1 and 4) by Ludwig van Beethoven with the Chinese pianist Fang Yuan and the BBC Symphony Orchestra (Sony). Marek Šedivý is the artistic director of the Ensemble Terrible HAMU, which is focusing  on new compositions of young composers. He graduated from the Prague Conservatory in conducting (H. Farkač, M. Košler, M. Němcová) and currently completes a master's degree program at the Prague Academy (T. Koutník, N. Baxa). He has participated in numerous master classes, e.g. K. Kiesler (University of Michigan), V. Ponkin (Moscow Conservatory) or N. Baxa (European Academy of Music in Teplice).
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one