Marek Šedivý conductor
Dirigent Marek Šedivý (nar. 1987 v Praze) je od sezóny 2016/17 šéfdirigentem Slezského divadla v Opavě. Dále spolupracoval se Státní operou Praha (Verdi: Macbeth), Divadlem J. K. Tyla v Plzni (Chačaturjan: Spartakus; Verdi: Macbeth) a Národním divadlem Moravskoslezským Ostrava (Z. Fibich: Bouře). Ve Slezském divadle nastudoval operu Sedlák kavalír P. Mascagniho (2016), Rusalku A. Dvořáka (2017) a také diriguje představení Carmina burana/Chytračka C. Orffa (2017). Pro sezónu 2017/18 připravuje s tímto souborem opery Falstaff G. Verdiho (premiéra 22. října 2017) a Příhody Lišky Bystroušky L. Janáčka (premiéra 22. dubna 2018). Marek Šedivý spolupracuje s těmito orchestry: Symfonický orchestr Českého rozhlasu, PKF – Prague Philharmonia, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, Česká filharmonie, Plzeňská filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice, Severočeská filharmonie Teplice, Jihočeská filharmonie České Budějovice ad. Vystoupil na těchto hudebních festivalech: Pražské jaro (2015), Chopinův festival Mariánské Lázně (2009), Mladá Praha (2011), Dvořákova Praha (2012), Pardubické hudební jaro (2016), Mozartfest Würzburg (2016) nebo Internationale Gluck Opern Festspiele Nürnberg (2014 a 2016). V sezóně 2012/13 byl na doporučení šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka angažován jako asistent dirigenta v inscenaci Wagnerovy opery Tristan a Isolda v Canadian Opera Company Toronto. V lednu 2015 natočil pro firmu Sony dva klavírní koncerty (č. 1 a 4) Ludwiga van Beethovena s čínskou klavíristkou Fang Yuan a BBC Symphony Orchestra. Marek Šedivý je uměleckým vedoucím souboru Ensemble Terrible HAMU, zaměřeného na aktuální hudební tvorbu mladých skladatelů. Je absolventem Pražské konzervatoře a hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze v oboru dirigování. Zúčastnil se řady mistrovských kurzů, např. u K. Kieslera (University of Michigan), V. Ponkina (Moskevská konzervatoř) nebo N. Baxy (Evropská hudební akademie Teplice). V roce 2017 mu bylo uděleno stipendium Wagnerovské společnosti Bayreuther Festspiele 2017.
Conductor Marek Šedivý (b. 1987 in Prague) is a new chief conductor of the Silesian Theatre in Opava from the season 2016/17. He has cooperated with the Prague State Opera (Verdi: Macbeth), JK Tyl Theatre in Pilsen (Khachaturian: Spartacus, Verdi: Macbeth) and National Moravian – Silesian Theatre Ostrava (Z. Fibich: The Tempest). In Silesian Theatre he conducted new productions of Cavalleria rusticana (P. Mascagni, 2016), Rusalka (A. Dvorak, 2017) and C. Orff‘s opera The Wise Woman (Die Kluge) and cantata Carmina burana. In the season 2017/18 he is preparing operas Falstaff (G. Verdi, premiere October 22, 2017) and The Cunning Little Vixen (L. Janáček, premiere April 22, 2018) in the Silesian Theatre. Marek Šedivý collaborates with the following orchestras: Prague Radio Symphony Orchestra, PKF – Prague Philharmonia, Prague Symphony Orchestra (FOK), Czech Philharmonic, Pilsen Philharmonic, The Czech Chamber Philharmonic Orchestra Pardubice, North Czech Philharmonic Teplice, Chamber Philharmonic Orchestra of South Bohemia et al. He has performed at music festivals: Prague Spring (2015), Chopin Festival Marienbad (2009), Young Prague (2011), Dvorak Prague (2012), Pardubice Music Spring (2016), Mozartfest Würzburg (2016) or the Internationale Gluck Opern Festspiele Nürnberg (2014 and 2016). In the 2012/13 season was on the recommendation of the Chief Conductor of the Czech Philharmonic Orchestra Jiří Bělohlávek engaged as an assistant conductor in a production of Tristan and Isolde (Wagner) at the Canadian Opera Company in Toronto. In January 2015 he recorded two piano concertos (Nos. 1 and 4) by Ludwig van Beethoven with the Chinese pianist Fang Yuan and the BBC Symphony Orchestra (Sony). Marek Šedivý is the artistic director of the Ensemble Terrible HAMU, which is focusing  on new compositions of young composers. He graduated from the Prague Conservatory and Academy of Performing Arts in Prague in conducting. He has participated in numerous master classes, e.g. K. Kiesler (University of Michigan), V. Ponkin (Moscow Conservatory) or N. Baxa (European Academy of Music in Teplice). He received a stipendium from the Wagner Society – Bayreuther Festspiele 2017.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one